martes, 5 de diciembre de 2006

ARBITRAJES
Sempre dintre del sistema de qualsevol organització competitiva, existeix una branca, la més difícil, perquè mai es pot contentar a tothom... es tracta dels arbitratges... recordarem com als principis fora francament difícil trobar arbitres de qualitat, però creiem que avui per avui s'ha trobat un cert equilibri. Que aquestes líneas serveixin per recordar totes aquelles persones que amb la seva voluntat han fet possible la continuïtat d'aquesta lliga, i donar les gràcies a persones com en CARLOS RINCON, ALEIX DE L'AMO , MIGUEL VALVERDE, JORDI ORTEGA en JUANJO , VICTOR i MARIA GUTIERREZ, JOSEFINA SANCHEZ, FERNANDO BUERA, MARIA CARMEN ALCARAZ, EL COL.LEGI D'ARBITRES , i com no a JUANMA LÓPEZ, JOSE ANTONIO MARQUEZ I LUIS CALZADILLA, que poden ésser si més no, representatius d'un cert estil propi de la City a l'hora de pitar....

No hay comentarios: